Койн гаргагч

partner

Тѳлѳвлѳгѳѳ

Хѳрѳнгѳ оруулагчид болон ADMC тѳслийн багийнхан доорх тѳлѳвлѳгѳѳнд хүрэхийн тѳлѳѳ хичээнгүйлэн ажиллах болно.

ADM КОЙНЫ ДАВУУ ТАЛ

ADMC койны онцлог нь нэгдсэн бодлого, койн эзэмшигчдийг эрсдлээс хамгаалах, зарцуулалтын төлөвлөгөө, ил тод байдлыг дээд хэмжээнд ханган ажиллахад чиглэсэн санхүүгийн загварт оршино.

Койны зарцуулалт бодит төсөл, хөтөлбөрүүдэд чиглэнэ. “Алтан Дорнод Монгол” ХХК нь төсөл хөтөлбөрүүдэд хөрөнгө оруулалт хийхдээ хөрөнгө оруулалтын багц үүсгэх байдлаар ажиллана. Мөн уул уурхай болон, Үл хөдлөх хөрөнгийн салбарын хэд хэдэн төсөл хөтөлбөрүүдэд хөрөнгө оруулалт хийн эрсдэлийг тараан байршуулна.

Крипто валют, крипто хөрөнгө, койн нь өндөр эрсдэл дагуулдаг болохыг харгалзан ADM койн эзэмшигчдын эрсдэлийг боломжит хамгийн доод төвшинд барих, “Алтан Дорнод Монгол” ХХК болон койн эзэмшигчдийн хооронд итгэлцлийг нэмэгдүүлэх зорилгоор койн эзэмшигчийг эрсдэлээс хамгаалах боломжоор хангаж ажиллана.

Блокчэйн хөгжүүлэлт, крипто биржийн үйл ажиллагааны ашгаас койн эзэмшигчдэд ногдол ашиг хуваарилна.

“Алтан Дорнод Монгол” ХХК нь ADM койн эзэмшигчтэй түншлэлийн зохистой харилцаатай байхыг ямагт эрмэлзэх ба ил тод байдлыг нэмэгдүүлж ажиллана.

Баталгаа: ADMC койн нь хоёрдогч зах зээлд арилжаалагдсанаас хойш гурван сарын дотор койн эзэмшигч хүсэлт гаргавал “Алтан Дорнод Монгол" ХХК анхны үнээр худалдан авна.

graph

ADM Койн хуваарилалт

Эхлэх хугацаа

2021.11.05

Нийт санал болгож буй хэмжээ

99,000,000,000 ADMC (20%)

ADMC үнэлгээ

1 ADMC = 1 тѳгрѳг

chart

Тѳслийн баг

Л.Өнөр
Гүйцэтгэх захирал
team-hex
 • Менежментийн ухааны доктор (Ph.D)
Ж.ДЭЛГЭРСАЙХАН
Тѳслийн удирдагч
team-hex
 • Санхүүч, эдийн засагч
Ц.ДАВААДОРЖ
ADMC Төслийн эдийн засаг, санхүүгийн ахлах зөвлөх
team-hex
 • Эдийн засгийн ухааны доктор (Ph.D) профессор

Зѳвлѳхүүд

Ж.ОЙМАНДАХ
ADMC Төслийн зөвлөх
team-hex
 • Олон улсын хуульч (PJ.D)
Т.БАТ-ОРГИЛ
ADMC төслийн гадаад харилцааны зөвлөх
team-hex
 • Хуульч, эрх зүйч
Б.МӨНХНЯМ
Олон улсын зах зээл хариуцсан төслийн удирдагч
team-hex
 • Санхүүч, эдийн засагч
И.БЯМБАХҮҮ
ADMC Төслийн байгаль орчин, ногоон хөгжлийн зөвлөх
team-hex
 • Байгалийн шинжлэх ухааны доктор (Ph.D)
Ф.Габриэл
Блокчейн зөвлөх
team-hex
 • Бизнес эрхлэгч

Технологийн баг

Б.ХИШИГБАЯР
ADMC төслийн технологийн багийн ахлах
team-hex
 • Программ хангамжийн инженер
Б.БҮРЭНХҮҮ
ADMC төслийн технологийн багийн гишүүн
team-hex
 • Программ хангамжийн инженер
Б.ОРГИЛ
ADMC төслийн технологийн багийн гишүүн
team-hex
 • Программ хангамжийн инженер
Ч.БИЛЭГСАЙХАН
ADMC төслийн технологийн багийн гишүүн
team-hex
 • Программ хангамжийн инженер

Түгээмэл асуулт хариулт

ADM койны урьдчилсан захиалга 2021 оны 11 сарын 5 өдөр эхлэнэ. ADMC койн худалдан авагч иргэний үнэмлэх болон гадаад пасспортыг ашиглан цахимаар албажуулах ба худалдан авах дээд лимит нь 30,000,000 койн байна. Хэрвээ та 30,000,000 илүү койн авахыг хүсвэл бидний стратегийн хѳрѳнгѳ оруулагчид санал болгож байгаа багцуудыг сонирхож болно.

ADMC нь хоёрдогч зах зээлд арилжаалагдаад 3 сарын дотор зах зээлд нийлүүлсэн анхны ханшнаас доош орсон тохиолдолд “Алтан Дорнод Монгол ХХК” хэрэглэгчийг хохиролгүй болгож анхны ханшаар хэрэглэгчээс буцаан худалдан авна.

“Алтан Дорнод Монгол ХХК” нь ADM койноос босгосон санхүүжилтийг 5 салбарт хөрөнгө оруулах байдлаар төлөвлөсөн болно (дэлгэрэнгүй мэдээллийг whitepaper-ээс авах боломжтой). Үүнд: Уул уурхай, Үл хөдлөх хөрөнгө, Блокчэйн технологийн хөгжүүлэлт, Хѳдѳѳ аж ахуй болон төсөл хөтөлбөрүүдэд хөрөнгө оруулах байдлаар зарцуулагдах юм.

Койн эзэмшигч блокчейн технологи хѳгжүүлэлт, тѳслийн үйл ажиллагаанаас шалтгаалсан ханшийн ѳсѳлт, дижитал арилжааны платформын үйл ажиллагааны орлого, хувьцаанд хѳрвүүлэх байдлаар хувьцааны ногдол ашиг хүртэх гэх мэт ѳгѳѳж хүртэх олон боломжтой.

Санхүүжилтийг “Алтан Дорнод Монгол ХХК” хариуцан удирдана.